Προστασία από τον ήλιο

UV Ακτινοβολία και Βλάβη Δέρματος

8209454805

9318516737

Τα κύματα της ηλιακής ενέργειας μπορούν να διαχωριστούν ανάλογα με τη φυσιολογική τους επίδραση στο δέρμα, καθώς και σύμφωνα με το βάθος της διείσδυσής τους στο δέρμα.

  • UVAI (340-400nm) can cause tanning but has minimal erythemal effect. It penetrates deeply and can cause long-term damage.
  • Tο UVAI (340-400nm) μπορεί να προκαλέσει μαύρισμα, αλλά έχει ελάχιστη ερυθηματική επίδραση. Διεισδύει βαθιά και μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες βλάβες.
  • UVAII (320-340nm) has a slight erythemal effect.
  • Το UVAII (320-340nm) έχει μια μικρή ερυθηματική επίδραση.
  • UVB (290-320nm) causes sunburn and is a major contributor to skin cancer development.
  • Το UVB (290-320nm) προκαλεί ηλιακά εγκαύματα και αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη καρκίνου του δέρματος.
  • UVC (200-290nm) is very energetic radiation which is absorbed by the ozone layer

Το UVC (200-290nm) είναι πολύ ενεργητική ακτινοβολία που απορροφάται από το στρώμα του όζοντος.
Με λιγότερο επιστημονικά λόγια, η ηλιακή ακτινοβολία διαπερνά το δέρμα και προκαλεί ηλιακά εγκαύματα, μακροχρόνιες βλάβες του δέρματος και, ενδεχομένως, καρκίνο του δέρματος.

Οι Προστατευτικές Επιδράσεις του Αντηλιακού Safe Sea Sunscreen:

1775838505

Η ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης της Nidaria έχει αναπτύξει μια σειρά από τοπικά αντηλιακά που μειώνουν ή εξαλείφουν τη διείσδυση της υπεριώδους ακτινοβολίας στο δέρμα.

Η σειρά προϊόντων Safe Sea Suncare περιλαμβάνει μια σειρά αντηλιακών προϊόντων που παρέχουν χαμηλή προστασία για καθημερινή χρήση κάτω από μέτριο ήλιο, μέχρι και μέγιστη προστασία από τις ακτίνες UVA/UVB κατά τη διάρκεια ακραίων αθλημάτων, του σκι και της ορειβασίας ή ακόμα και σε διακοπές στις τροπικές παραλίες. Όλα τα προϊόντα μας έχουν δοκιμαστεί κλινικά, σύμφωνα με τους κανονισμούς του FDA, της ΕΕ και των Ιαπωνικών κανονισμών